Kort og Geodata  

Helsingør Kommunes Kort og Geodata


Hvad er GIS, Kort og Geodata:
​GIS eller "Geografisk Information System" giver dig mulighed for at se og arbejde med geografiske informationer og typisk vise oplysningerne på et kort. Hvis du bruger "Google Maps" eller "Pokémon GO" så bruger du også GIS. Vi har samlet en masse forskellige informationer fra vores kommune på vores webGIS hjemmesider som du finder links til nedenfor. Her kan du finde oplysninger om ejendomme, planlægning, miljø og en masse andre oplysninger om vores by, land og vand.

Med GIS kan oplysninger fra en række af vores centrale databaser, analyseres og præsenteres på et kort. Du finder hos os de fleste data om arealer, personer og virksomheder i Helsingør Kommune. GIS bruges således ikke kun til præsentation på et kort eller visualisering i "Augmented Relity", men også til analyse af mange forskellige forhold som f.eks. boligsocial monitorering, demografisk udvikling, sundhedsmæssige forskelle osv. Hvis du vil vide mere eller tror at GIS måske kan hjælpe dig er du meget velkommen til at kontakte os.

Forbehold og vilkår for kortene
Vores kort er kun vejledende, og må altid tages med et vist forbehold. Helsingør Kommune fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med brug af kortene.
Kortene viser en her- og nu situation og de enkelte temaer ajourføres med varierende tidsintervaller. Temaerne er endvidere registreret med meget forskellig nøjagtighed. Du må meget gerne kontakte os hvis du opdager fejl eller alvorlige mangler i kortet.
Bemærk at nogle temaer først vises når du zoomer tilstrækkeligt langt ind i kortet.

Kommunekort Kommunekort
Du kan her finde de fleste kort og data om kommunens arealer, beboere og virksomheder.
Se hjælp til det digitale kort her - teksten kan også findes under Hjælp på kortet
En række natur, miljø og andre temaer kan også ses på Miljoeportal.dk
  Natur og kultur aktiviteter Aktiviteter i kommunen
På dette interaktive kort kan du finde en række oplysninger om oplevelser og seværdigheder mm i kommunen.
Du finder desuden en række vandre og cykel-ruter samt andre friluftsaktiviteter på UdINaturen.dk
Ejendomme i Helsingør Kommune Ejendomme i Helsingør Kommune
Her finder du oplysninger fra vores byggesagsarkiv, kommunale ejendomme, andre offentlige ejendomme, boligselskaber, andelsboligforeninger og grundejerforeninger.
På vores OpenSource platform os2geo.dk findes også et specialkort der alene viser grundejerforeningerne.
Du kan finde flere ejendomsoplysninger på OIS.dk samt virksomhedsoplysninger på Virk.dk
  Børn og unge i Helsingør Kommune Børn og unge
Her finder du oplysninger om skoledistrikter, institutioner, trafikfarlige veje mm i kommunen.
På vores OpenSource platform os2geo.dk findes også specialkort der alene viser skoledistrikter og institutioner i kommunen eller de trafikfarlige skoleveje.
Kommuneplan 2019 Kommuneplan 2019
Du finder her oplysninger om Helsingør Kommunes Kommuneplan 2019.
Oplysninger om Byzoner, Kommuneplaner, Lokalplaner mm findes også under Plan på ovenstående Kommunekort, samt på kort.plandata.dk fra Erhvervsstyrelsen.
  Inberet til kommunen med Giv et Praj
Giv et praj
Ønsker du at indrapportere oplysninger vedrørende kommunens veje og parker kan dette ske fra vores app GivEtPraj. Du kan hente denne til din mobile enhed.>
Forsyning Helsingør Forsyning Helsingør
Link til Forsyning Helsingørs hjemmeside hvor du kan se kort med el, vand, fjernvarme og spildevands ledninger.
Hvis du har brug for at grave på eller nær din grund skal du altid hente oplysninger om eventuelle ledninger i jorden på LER.dk
  Kort download
Kortforsyningen
Der findes en lang række kort og geodata, som er udviklet til brug i eksempelvis den offentlige administration på kryds og tværs af sektorer. Disse kort og geodata kaldes de geografiske grunddata. Regeringen og KL har i 2012 besluttet, at grunddata skal være frit tilgængelige for alle - både professionelle brugere og private borgere. Du har derfor mulighed for at downloade digitale kort som eksempelvis topografiske kort, højdemodeller, matrikelkort, luftfotos, historiske kort og meget mere.
De digitale kort og geodata udarbejdes og ajourføres af forskellige aktører, herunder kommunerne. De videreformidles af Geodatastyrelsen, som derfor er din indgang til de digitale kort.

Hvordan kan kort og data anvendes?
Du kan anvende de frie grunddata på forskellig vis alt efter behov:
Udforske dit lokalområde ved at ’klikke rundt’ på diverse kort, downloade og printe kort (både aktuelle og historiske) Integrere kort på din hjemmeside, downloade og arbejde videre med de enkelte datasæt og kombinere dem med andre data. Dette kræver at du har et GIS- eller CAD-program installeret på din PC.
For inspiration til hvordan data kan anvendes, kan du gå ind på hjemmesiden BRUGSTEDET.dk

Sådan finder og downloader du kort og data:
Er du interesseret i at downloade de enkelte datasæt til din egen PC og anvender et GIS- eller CAD-program kan du gøre det via Kortforsyningen.dk. For at hente data skal du oprette dig som bruger. Dette kan du gøre ved at følge linket og klikke ’opret ny bruger’ i menuen til højre.
På Kortforsyningen.dk findes desuden hjælp til hvordan du downloader de forskellige datasæt.
Vær opmærksom på at der gælder en række forskellige vilkår for brug af data, samt at der fortsat skal angive kildehenvisning.


  Kontaktoplysninger:
GIS-funktionen
Helsingør Kommune
Helsingør BYLAB
Stengade 59, 3000 Helsingør
Telefon: 4928 2420 eller 4928 2421
Mail: GIS_BLV @ helsingor.dk