Hjælp til funktioner på Helsingør Kommunes WebGis

Værktøjsknapper                                                                                                         printvenlig version – tryk her

Adresseopslag

Andre zoom funktioner

Printfunktioner

PDF print i Mozilla Firefox

Kortvisning/Baggrundskort

Temakontrol

Tegnefunktioner

 

 

Værktøjsknapper

I øverste bjælke findes en række knapper, der hver indeholder et værktøj,

funktionen vises som tooltip ved at holde curseren på nederste del af ikonet

 

 

Zoomer ind i kortet.

 

Peg i kortet eller hold musen nede for at tegne en firkant omkring det område der ønskes zoomet til.

 

 

Zoomer ud af kortet.

 

Peg i kortet

 

Viser hele kortet

 

Hele kommunen

 

 

Panorerer i kortet.

 

Hold venstre musetast nede og flyt kortet ved at trække musen hen over kortet.

 

 

Opslag på vejnavn, husnr. eller ejerlav, matrikelnr.

 

 

Mere vejledning her.

 

 

Fjern valg/markering

 

Valget af de markerede elementer eller områder fjernes ved at klikke på ikonet.

 

 

Vælg objekt

 

 

 

 

Vælg med polygon

 

 

Peg på punkter i kortet - dobbelt klik for at afslutte

 

Skift valg øverste eller alle

 

 

Hvis der f.eks. skal vises oplysninger for både bygning og matrikel

 

Info for valgte objekter

 

 

Efter udvælgelse trykkes på info

 

Hvad gælder for mig

 

 

På en given adresse søges der i udvalgte data.

 

Måler areal og omkreds.

 

Areal og omkreds vises i en boks ved siden af musen (meter/kilometer - m2/km2). Afslut afstandsmålingen ved at dobbeltklikke. Afslut arealmålingen ved at dobbeltklikke.

 

 

Måler afstand

 

 

Afstanden vises i en boks ved siden af musen (meter/kilometer). Afslut afstandsmålingen ved at dobbeltklikke.

 

 

Tegnemenu (Redline)

 

 

  (se mere her)

 

 

Signaturforklaring

 

Viser de aktuelle tændte temaer og lag

 

 

Oversigtskort

 

Tænd/sluk for et lille oversigtskort der vises nederst i højre hjørne – herfra kan der også panoreres, med visning i det store kort

 

 

Printer det viste kortudsnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere Printfunktioner

 

 

Der kan vælges forskellige skabeloner (A4/A3, stående/liggende). Der bliver automatisk foreslået det målestoksforhold, som kortet er vist med

 

Ved print fremkommer et nyt vindue med det "færdige" kort. Herfra vælges printerikonet eller menupunktet Print under menuen Filer. Hvis man har valgt A3 og/eller liggende, husk da at ændre printindstillingerne til samme format. Sørg for at Sideskalering står til Ingen når du printer din pdf fil. Du kan naturligvis også vælge at gemme pdf filen

 

 

Skærmklip til klippebordet

 

Skærmklip åbner - Højreklik på billedet og vælg kopier, for at indsætte kortet i Word, åbn Rediger – Indsæt speciel, vælg Enhedsuafhængig bitmap

 

 

Skråfoto

 

Skråfotos af det udvalgte område vise i et nyt vindue

 

Google StreetView

 

Google StreetView åbnes i det punkt der er centrum på kortet (valgt adresse hvis du har brugt denne funktion)

 

Hjælp

 

Denne vejledning åbner

 

 

 

 

 

 

 

Til enkelte værktøjsknapper findes genvejstaster:

<Ctrl>+<Al>t+<a>   starter adressesøgning

<Ctrl>+<Al>t+<v>   starter valgpil (enkelt objekt)

<Ctrl>+<Al>t+<b>   starter valgpolygon

<Ctrl>+<Al>t+<i>    starter info for valgt objekt

<Ctrl>+<Al>t+<H>  starter Hvad gælder for mig

<Ctrl>+<Al>t+<k>   starter konfliktsøgning

<Ctrl>+<Al>t+<e>   starter e&m opslag

<Ctrl>+<Al>t+<p>   starter print

<Ctrl>+<Al>t+<c>   starter clipbord

 

 

Gå til Top

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresseopslag

Med funktionen "Adresse opslag" kan søges på en adresse eller en matrikel. Efter endt søgning zoomes automatisk ind til den søgte adresse eller matrikel. Adressen markeres med en rød cirkel.

Der kan også søges på Hele vejen (vælges nederst i nummerrækken).

 

 

Skriv et vejnavn - eller bare begyndelsen - med stort begyndelsesbogstav, og tryk på pilen.

Vælg eller indtast husnummer.

 

Eller:

 

Marker ud for Matrikel

 

Skriv et ejerlavsnavn - eller bare begyndelsen, og tryk på pilen.

Vælg eller indtast matrikelnummer.

 

 

 

 

 

Gå til Top

 

 

 

Andre zoom funktioner

 

 

 

Flyt op/ned på bjælken for at zoome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på pil for at panorere

 

 

 

 

Nederst på skærmvinduet vises det aktuelle målforhold – dette kan ændres ved at markere tallet og skrive det ønskede, tryk enter (skriv kun 500 for målforhold 1:500).

Brug evt. dette ”trick” før plot for at få en fornemmelse af størrelse forholdet J

 

 

 

 

 

Gå til Top

 

 

 

 

 

 

 

Printfunktioner

 

 

 

 

 

 

Her vælgers format størrelse

Målforholdet kan overskrives med det ønskede

 

Signaturforklaring, Nordpil og Målepind til/fravælges

 

 

 

Ændring af udskriftskvalitet

 

Tilføj din egen tekst

 

 

Zoom hvis du har brug for at se printet tættere på

Er printet placeret OK – så tryk på Udskriv PDF

 

PDF filen åbner i et nyt vindue med det "færdige" kort. Herfra vælges printerikonet eller menupunktet Print under menuen Filer. Hvis man har valgt A3 og/eller liggende, husk da at ændre printindstillingerne til samme format. Sørg for at Sideskalering står til Ingen når du printer din pdf fil. Du kan naturligvis også vælge at gemme pdf filen

 

Hvis kortudsnittet ikke er placeret hvor du ønsker, kan du flytte det ved at ”holde” i den sorte cirkel i midten – eller trække i den sorte cirkel i nederste højre hjørne

 – vær opmærksom på at dette medfører ændring at målforholdet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til Top

 

 

 

Indstillinger til PDF print i Mozilla Firefox

 

Hvis du har problemer med print i webGis i browseren Mozilla Firefox (en del af printet bliver sort, især set på ortofoto) – så prøv at ændre indstillinger for pdf filer sådan:

 

 

1.Åbn menuen

 

 

 

 

 

 

 

2. Tryk på indstillinger

 

 

3. Åbn fanebladet programmer

 

 

 

 

 

4. Find indholdstypen PDF,

 hvis handlingen står til                                 Vis sammendrag i Firefox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Så tryk på teksten, du får flere valgmuligheder - vælg Brug Adobe Acrobat (standard)

 

 

               

               

 

 

Gå til Top

 

 

 

 

Kortvisning/Baggrundskort

 

Ved start af SAGSBEHANDLERWebGIS vises Teknisk kort i farve – objekter der vises i kortet er afhængigt af  zoom faktoren, således at der viser flere objekter jo tættere på man kommer – dette gælder for alle temaer.

 

 

 

 

Der kan til hver en tid skiftes Baggrundskort samtidig med visning af et temakort

 

 

 

 

Temakontrol

 

 

 

Enkelte kortoplysninger kan tilknyttes som Supplerende kort i stedet for at skifte baggrundskortet

 

 

 

 

 

 

 

De forskellige temakort påsættes ved at markere ud for det ønskede.

 

Undermapper åbnes og lukkes ved at klikke på +/-

 

Afhængigt af de enkelte temakort vil der også her tændes for flere detaljer i kortet jo tættere man zoomer.

 

 

 

                   

DAI  Oplysning om dataoprindelse

          (vises når musen holdes hen over teksten)

 

 

 

 

 

 

Desværre – vi har ikke 3D kort endnu – men her kan du se 3D videoer af større projekter i kommunen

 

Gå til Top

 

 

 

 

Tegnefunktioner

 

er til brug for ”kosmetiske” anmærkninger på kortet

 

                     

 

 

 

Tegnemenu      

  

              Redline menuen fremkommer når du vælger blyanten

 

                          

 

                      Her har du mulighed for at tegne punkter, linjer, elipser, polygoner

                           samt vælge farve, stregtykkelser og transparens

 

                     

 

 

                     

 

                    

 

 

 

Ved klik på ”A” har du mulighed for at skrive tekst

med forskellige størrelser og farver samt lægge en baggrundsfarve under teksten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gem og indlæs fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg gennemse og udpeg filen

 

 

 

 

 

Gå til Top

 

 

 

 

 

Rev.20161115